Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Seminarium licencjackie – dr Justyna Bokajło

Seminarium licencjackie – dr Justyna Bokajło

Szanowni Państwo,

Tematyka seminaryjna dotyczy zagadnień związanych z gospodarką międzynarodową i biznesem, dlatego warunkiem podstawowym uczestnictwa jest nabyta w czasie studiów wiedza z zakresu mikro- i makroekonomii, polityki gospodarczej, polityki międzynarodowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznes planu i przedsiębiorczości.

Tematyka prac powinna orientować się na kwestie ekonomiczne (dotyczące samego ładu gospodarczego, jak i ideowych oraz praktycznych rozwiązań odnoszących się do wyzwań współczesności i problemów gospodarki światowej); zarówno państw UE, jak i USA, państw azjatyckich czy Australii.

Przykładowe zagadnienia, które dotyczą moich kompetencji to: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i ich funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym, przedsiębiorczość innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce globalnej, współczesne systemy kapitalistyczne, światowe kryzysy ekonomiczno- finansowe, ekonomiczne skutki Brexitu dla gospodarki europejskiej i relacji z poszczególnymi gospodarkami światowymi, Niemcy jako dominująca gospodarka i ich wpływ na rozwiązania w ekonomii i biznesie międzynarodowym, polityka energetyczna, współpraca ekonomiczna państw w ramach organizacji międzynarodowych czy ugrupowań regionalnych tj. V4, BRICS oraz wpływ Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego na gospodarkę światową, nierówności dochodowe i pułapka średniego dochodu, teorie rozwoju gospodarczego, idee i koncepcje polityki gospodarczej.

Obok zagadnień teoretycznych szczególnie mile widziane są prace oparte na studiach przypadków, czyli poparte analizą empiryczną.

Szczególna uwaga zwrócona będzie na formalną stronę pisania pracy dyplomowej:

Oczekuję od Państwa zaangażowania, samodzielności w formułowaniu tematów, celów badawczych i kwerendy źródłowej oraz systematyczności i pracy zgodnie z zaproponowanym na początku spotkań harmonogramem. Z nadzieją na kreatywną i owocną współpracę, serdecznie zapraszam do podjęcia wyzwania!


dr Justyna Bokajło

20.05.2018 Wrocław