Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Seminarium licencjackie - dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

Seminarium licencjackie - dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

Propozycja seminarium licencjackiego dr hab. Marty Ryniejskiej – Kiełdanowicz,

na specjalności Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

dla studentów kierunku „Stosunki Międzynarodowe”

w roku akademickim 2021/22


Oferta seminaryjna dr hab. Marty Ryniejskiej – Kiełdanowicz jest skierowana do Studentów, którzy w swoich pracach łączyć zainteresowania związane z kierunkiem studiów, czyli stosunkami międzynarodowymi, oraz tematyką seminarium, czyli komunikowaniem i medioznawstwem.

Problematyka seminarium licencjackiego koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z komunikowaniem w stosunkach międzynarodowych.

Tematyka prac licencjackich, które mogą być prowadzone w ramach kompetencji naukowych prowadzącej, powinna być zorientowana na kwestie brandingu narodowego i terytorialnego, dyplomacji publicznej i kulturalnej, również kwestii dyplomacji klimatycznej , czy city diplomacy. W ramach zainteresowań prowadzącej znajdują się również kwestie wizerunku oraz postrzegania państw i regionów, roli mediów w polityce zagranicznej, wewnętrznego wymiaru dyplomacji publicznej, międzynarodowego public relations firm, instytucji, organizacji.

Podczas pierwszego semestru Studenci zaznajomieni zostaną z warsztatem pracy: metodami badawczymi, technikami badawczymi, składowymi pracy licencjackiej, sporządzaniem przypisów i bibliografii. Ostatecznie sformułują temat pracy oraz ułożą jej konspekt i zbiorą literaturę. Podczas drugiego semestru Studenci będą pracować nad rozdziałami prac.

Od seminarzystów oczekuje się przede wszystkim samodzielności i kreatywności przy określeniu tematu pracy licencjackiej, samodzielności przy zbieraniu literatury wykorzystywanej podczas pisania pracy. Jasnego sfomułowania tezy pracy oraz celów badawczych, wyboru metod i narządzi badawczych, ale przede wszystkim systematyczności i chęci do pracy.