Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Opiekunowie kierunków i studentów rosyjskojęzycznych

Opiekunowie kierunków i studentów rosyjskojęzycznych

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa są powołani opiekunowie kierunków:

stosunki
międzynarodowe

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

dr Renata Kunert-Milcarz

stosunki
międzynarodowe

studia II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

dr Anna Umińska-Woroniecka

bezpieczeństwo
narodowe

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

dr hab. Marcin Szydzisz

bezpieczeństwo
międzynarodowe

studia II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr.


Koordynator-opiekun studentów rosyjskojęzycznych

mgr Ludmiła Święcicka


Do ich zadań należą:

  1. Służenie radą i pomocą w możliwym rozwiązywaniu problemów osobistych studentów związanych z procesami dydaktycznymi i bytowymi,
  2. Na prośbę studentów ułatwianie ich procesu adaptacyjnego w początkowym okresie studiów,
  3. Monitorowanie potrzeb organizacyjnych i dydaktycznych studentów, a następnie przekazywanie informacji o nich Dyrektorowi Instytutu / Zastępcy Dyrektora ISM ds. dydaktyki,
  4. Inspirowanie i w możliwym zakresie koordynacja aktywności społecznej studentów na rzecz Instytutu, Wydziału oraz środowiska studenckiego,
  5. Dążenie do wpływu na kształtowanie pożądanych wzorców kultury osobistej studentów oraz działanie na rzecz rozbudzania zainteresowań naukowych studentów,
  6. Wspieranie studentów w wyrażaniu opinii oraz formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego,
  7. Przekazywanie studentom podstawowych informacji dotyczących organizacji roku akademickiego, toku studiów, regulaminu studiów,
  8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze starostami poszczególnych roczników studiów.

Zachęcamy do kontaktu z opiekunami, godziny konsultacji są podane na stronie ISM.

//www.ism.uni.wroc.pl/images/avatars/Ludmila-Swiecicka_12.jpg