Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku Stosunki Międzynarodowe - studia licencjackie > Studia europejskie – Seminarium licencjackie - dr Irena Kurasz

Studia europejskie – Seminarium licencjackie - dr Irena Kurasz

Problematyka seminarium licencjackiego dotyczy stosunków międzynarodowych w kontekście integracji europejskiej. Tematy prac licencjackich powinny mieścić się w obszarze zagadnień społecznych i politycznych w wymiarze regionalnym, państwowym i międzynarodowym.

W ramach seminarium podjęte zostaną zagadnienia dotyczące metodologii nauk społecznych, a także kwestie związane z warsztatem pisania prac dyplomowych. W semestrze zimowym student zapozna się z celami stawianymi nauce, rodzajami prac naukowych, z przedmiotem i celem badań naukowych. Omówiona zostanie prawidłowa konstrukcja konspektu badawczego (problem badawczy, pytania badawcze i hipotezy naukowe). Przedstawione zostaną metody i techniki badań społecznych, rodzaje źródeł, sposoby sporządzania przypisów oraz bibliografii.

Pierwszym etapem nad przygotowaniem własnej pracy dyplomowej przez studenta będzie wybór tematu pracy, zdefiniowanie celu badawczego i stworzenie prawidłowej koncepcji pracy badawczej. Następnie sformułowane zostaną pytania badawcze oraz hipotezy. Studenci przeprowadzą niezbędną kwerendę materiałów bibliograficznych oraz krytyczną analizę ich treści. Semestr letni zostanie poświęcony pisaniu poszczególnych części pracy dyplomowej.