Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > ISM laureatem w dwóch konkursach NAWA – Program Katamaran oraz Program Promocja Zagraniczna

W ramach Programu Katamaran realizujemy projekt pt. Uniwersytet Wrocławski - Uniwersytet w Padwie: podwójne dyplomowanie. Wzrost kompetencji międzykulturowych, konkurencyjność na rynku pracy (DD - DO DOUBLE).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń jak również dobrych praktyk we współpracy z uczelnią zagraniczną. Program odpowiada na potrzebę internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, które stanowi szansę na podwyższenie jakości kształcenia, jak i podniesienie jakości nauki i promocji osiągnięć naukowych. Nasz Partner, jakim jest Uniwersytet w Padwie, zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych w Europie, co bez wątpienia gwarantuje wysoką jakość realizacji projektu.

Zaplanowane w ramach projektu działania to przede wszystkim dodatkowe stypendia dla studentów decydujących się na podjęcie studiów w ramach double degree. Innowacyjnym narzędziem przewidzianym w programie jest  wprowadzenie mentoringu dla studentów. Realizowany będzie on na dwóch poziomach: akademickim oraz praktycznym - całkowicie zorientowanym na rozwój potencjału studenta w obszarach wiedzy, kompetencji społecznych oraz umiejętności.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu z ramienia ISM będą prof. Magdalena Ratajczak (kierownik projektu) oraz dr Marta Ryniejska – Kiełdanowicz.

W ramach Programu Promocja Zagraniczna realizujemy projekt pt. Od kandydata do absolwenta. Promocja programów anglojęzycznych na WNS UWr dzięki atrakcyjnej stronie www, kampaniom w social mediom i spotkaniom networkingowym w ramach Szkoły Letniej (Wrocław Social Hub).  

W projekt zaangażowali się pracownicy czterech instytutów: Instytutu Socjologii, Instytutu Politologii, Instytutu Filozofii oraz Instytutu Studiów Międzynarodowych. Kierownikiem grupy jest prof. Katarzyna Kajdanek.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności studiów anglojęzycznych, realizowanych na WNS oraz wzrost liczby kandydatów na studia. Przygotowujemy nową stronę www dla kandydatów, studentów i absolwentów studiów anglojęzycznych oraz kampanie w mediach społecznościowych. Istotnym celem tego projektu jest także zbudowanie trwałych relacji z naszymi absolwentami, dlatego też w przyszłym roku zorganizujemy po raz pierwszy Summer School for International Students and Alumni 2020.

logo-komputer