Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE ABSOLWENTÓW STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE ABSOLWENTÓW STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W INSTYTUCIE STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

Mając na celu uhonorowanie najlepszych absolwentów studiów anglojęzycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych UWr ustanawia się trzystopniową nagrodę w dwóch kategoriach za najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów anglojęzycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych obronione w danym roku akademickim. 


Kapituła konkursu

 1. Do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia laureatów powołuje się Kapitułę konkursu.
 2. Kapitułę konkursu tworzą:


 1. Dyrektor ISM jako przewodniczący Kapituły
 2. samodzielni pracownicy naukowi – 2 przedstawicieli wybranych przez Dyrektora ISM.
 3. niesamodzielni pracownicy naukowi – 2 przedstawicieli wybranych przez Dyrektora ISM.
 4. koordynatorzy programów międzynarodowych – 2 przedstawicieli wybranych przez Dyrektora ISM z programów International Relations – Global Studies (I i II stopnia) lub European Master Global Studies lub Erasmus+, którzy w danym okresie pełnią swoje funkcje.


Z zastrzeżeniem, że w skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby, które pełniły funkcje promotorów zgłaszanych prac dyplomowych.


Przewiduje się także możliwość wyboru członka Kapituły spoza Instytutu Studiów Międzynarodowych na wniosek Dyrektora ISM.


 Zgłoszenie do konkursu

 1. Każdy promotor ma prawo zgłosić do konkursu 3 prace dyplomowe absolwenta anglojęzycznych studiów stacjonarnych I stopnia (BA) i/lub 3 prace dyplomowe absolwenta anglojęzycznych studiów stacjonarnych II stopnia (MA) International Relations - Global Studies lub European Master Global Studies obronionych w danym roku akademickim.
 2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września danego roku akademickiego.
 3. Promotor przedkłada pracę w wersji elektronicznej w formacie pdf. (format APD) wraz z zeskanowaną wersją recenzji i wniosku w języku polskim lub angielskim (wzór stanowi załącznik nr 4) na adres: wns.ism@uwr.edu.pl


Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko absolwenci Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych z anglojęzycznych kierunków studiów stacjonarnych na poziomie licencjackim i/lub magisterskim. Zgłaszane prace dyplomowe powinny być ocenione na ocenę 5,0.

 

Termin posiedzenia Kapituły konkursowej

 1. Kapituła konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu pracami dyplomowymi w terminie do 31 października w głosowaniu podejmuje decyzję o przyznaniu nagród oraz w uzasadnionych przypadkach o wyróżnieniu na podstawie listy rankingowej.
 2. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół.


Nagrody

 1. Laureaci nagrody I-go, II-go i III-go stopnia w dwóch kategoriach za najlepsze prace dyplomowe otrzymują statuetkę, dyplom i upominek Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Wyróżnieni otrzymują dyplomy i upominek Uniwersytetu Wrocławskiego.


Wręczenie nagród i dyplomów

 1. Wręczenie nagród i wyróżnień następuje podczas uroczystego spotkania w terminie zaproponowanym przez Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr., jednak nie później niż 30 listopada danego roku akademickiego. W wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się także możliwość przeprowadzenia uroczystości w trybie zdalnym. Wówczas nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez laureata lub osobę wyróżnioną.


Termin złożenia wniosków upływa 30 września 2022r.


Zal-1Zal-2Zal-3Zal-4


Kapitula-nagrody-lic-mgr (PDF / 767.67 kb)