Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Trwa nabór do Padova Model UPR 2020

Trwa nabór do Padova Model UPR 2020

Padova Model UPR to symulacja mechanizmu powszechnego przeglądu praw człowieka (UPR). UPR (Universal Periodic Review) to okresowy powszechny przegląd praw człowieka, czyli proces obejmujący przegląd rejestrów praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich ONZ, który daje każdemu państwu możliwość zadeklarowania, jakie działania podjęto w celu poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka. UPR odbywa się pod auspicjami Rady Praw Człowieka ONZ. Model Padova jest pierwszą i najbardziej wszechstronną akademicką symulacją UPR. Edycja 2019 tych symulacji została wyróżniona w kampanii ONZ „Stań w obronie praw człowieka”.

Tegoroczne symulacje odbywają się już po raz trzeci. Model UPR jest organizowany przez międzynarodowy zespół studentów i byłych delegatów, kadrę akademicką, a także przedstawicieli ONZ i organizacji pozarządowych. Wydarzenie jest koordynowane przez Uniwersytet w Padwie, a w szczególności przez Wydział Politologii, Prawa i Studiów Międzynarodowych, a także Centrum Praw Człowieka „Antonio Papisca” i program studiów magisterskich w zakresie praw człowieka i wielopoziomowego zarządzania (HRG), które działają w ramach tej uczelni.

Padova Model UPR 2020 oferuje studentom z całego świata wyjątkową okazję do udziału odegrania roli negocjatorów i dyplomatów. Wcielając się w role delegatów państwowych, organizacji pozarządowych i krajowych instytucji ds. praw człowieka, uczestnicy mogą zdobyć doświadczenie w procedurze UPR, która obejmuje ocenę rejestrów praw człowieka w państwach i reagowanie na łamanie praw człowieka. Profesorowie Uniwersytetu w Padwie i Centrum Praw Człowieka w Padwie wraz z Sekretariatem zapewnią profesjonalne wskazówki i wsparcie podczas całego wydarzenia. Zespołom uczestniczącym zostaną przypisane różne role, takie jak: państwa Troiki, państwa dokonujące przeglądu, organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Zadaniem uczestników będzie nawiązanie współpracy w ramach grupy roboczej UPR oraz udział w sesji ogólnej Rady Praw Człowieka. Podczas symulacji uczestnicy będą musieli przeanalizować działanie w zakresie praw człowieka w zainteresowanych państwach, wziąć udział w interaktywnej debacie i przyjąć ostateczne listy zaakceptowanych i odnotowanych zaleceń.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-27 listopada 2020 r. Udział będzie możliwy zarówno na miejscu, jak i on-line. Wydarzenie jest bezpłatne. Więcej informacji w linku