Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > UNIVERSITY DRAGONS’ DEN


University Dragons’ Den to nowy, innowacyjny przedmiot dla przedsiębiorczych studentów. Przedmiot składać się będzie z dziesięciu zajęć (łącznie 20 godzin dydaktycznych): ośmiu zajęć o charakterze warsztatowym oraz dwóch w formule prezentacji projektów.

Dzięki udziałowi w przedmiocie University Dragons`Den:

 • poznasz czym jest modelowanie biznesowe i dlaczego jest istotne w zakładaniu startupów,
 • poznasz zasady tworzenia i rozwoju nowych, innowacyjnych pomysłów,
 • poznasz innowacyjne sposoby analizy rynku i klientów,
 • nauczysz się skalować i parametryzować swój biznes,
 • poznasz zasady komercjalizacji wiedzy i technologii,
 • będziesz potrafiła/potrafił szukać środków finansowych na swoje projekty,
 • zrozumiesz, jakimi zasadami kieruje się rynek, poznasz sposób myślenia potencjalnych klientów,
 • nauczysz się pracować w zespole (uczestniczki i uczestnicy na pierwszych zajęciach zostaną podzieleni na 2-3 osobowe zespoły, które wspólnie będą tworzyć i prezentować projekt końcowy).

Wszystko to podczas praktycznych, interaktywnych zajęć, prowadzonych przez praktyków biznesu!

Jesteś zainteresowana? Jesteś zainteresowany?

11 stycznia 2022 r. uruchamiamy w USOS zapisy na przedmiot!

Co trzeba zrobić?

 1. Od 11 do 30 stycznia 2022 należy zapisać się na przedmiot przez USOS. Jednocześnie musisz przesłać na adres leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl fiszkę projektową (również do 30 stycznia 2022 r.) zawierającą wstępny opis Twojego pomysłu. Fiszkę znajdziesz pod linkiem oraz na dole strony.
 1. Twój pomysł na biznes, opisany na fiszce, zostanie oceniony przez Komisję (w składzie: Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Leszek Kwieciński prof. UWr, dr Kamil Bromski, moderator przedmiotu, mgr Dominika Buczkowska, kierowniczka Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej) i do 11 lutego 2022 r. otrzymasz informację mailową, czy zakwalifikowałaś/zakwalifikowałeś się na przedmiot. Osoby zakwalifikowane do udziału w przedmiocie zostaną zobligowane do dostarczenia na adres Biura Karier, ul Kuźnicza 49a (pon. – piątek 8.30 – 15.30, osobiście lub pocztą), Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’ oraz ,,University Dragons’ Den’’, do 4 marca 2022 r.
 2. Nazwiska osób niezakwalifikowanych zostaną usunięte z USOS. Wszystkich niezakwalifikowanych zapraszamy w kolejnych edycjach!
 3. Dopuszcza się możliwość udziału w przedmiocie osób niebędących studentami/studentkami UWr na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 174/2021.

Harmonogram przedmiotu:

Wprowadzenie. Przedsiębiorczość i modelowanie nowego biznesu.

Kiedy: 8 marca 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Prawo. Zakładanie i prowadzenie nowego biznesu w Polsce i UE.

Kiedy: 15 marca 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Skalowanie biznesu CZ1. Ocena rynku i klientów dla nowego produktu/usługi.

Kiedy: 22 marca 2022r., godz. 16.00.

Prowadzenie: przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu oraz/lub programu inkubacji/akceleracji

Skalowanie biznesu CZ2. Budowanie procesu sprzedaży i marketingu w startupie.

Kiedy: 29 marca 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: dr Kamil Bromski lub przedstawiciel firmy doradczej współpracującej ze startupami

PLN. Plan kosztowo-przychodowy i finansowanie projektów w startupach.

Kiedy: 5 kwietnia 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: dr Kamil Bromski

Pitch deck. Budujemy projekt dla potencjalnego inwestora.

Kiedy: 12 kwietnia 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: przedstawiciel funduszu inwestycyjnego (VC) pracującego ze startupami

Innowacje. B+R oraz komercjalizacja produktu na rynek.

Kiedy: 19 kwietnia 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: dr Kamil Bromski

1+1. Jak skutecznie rozmawiać z inwestorem?

Kiedy: 26 kwietnia 2022r., godz. 16.00.

Prowadzący: Kamil Bromski lub doradca ds. komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych

9 i 10. Prezentacje pomysłów na biznes.

Kiedy: 10 i 17 maja 2022r., godz. 16.00.

Prezentacja wypracowanych pomysłów przed komisją oraz feedback.

———————-

Miejsce prowadzenia przedmiotu zostanie podane w terminie późniejszym.

Zarządzenie nr 174/2021.