Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe > Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Anna Jagiełło-Szostak

Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Anna Jagiełło-Szostak

Dr Anna Jagiełło-Szostak

 

Zainteresowania badawcze:

Badania dr Anny Jagiełło –Szostak koncentrują się głównie na polityce etnicznej, konfliktach etnicznych, aspektach rozwoju ideologii nacjonalizmu oraz human security/bezpieczeństwie społecznym i kulturowym oraz relacji human security i zarządzania kryzysowego. Ponadto do zainteresowań badawczych należy polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Południowo-Wschodniej.

 

Prowadzone przedmioty:

W Instytucie Studiów Międzynarodowych dr Jagiełło-Szostak prowadzi zajęcia w języku polskim, takie jak: Historia doktryn politycznych i prawnych, Konflikty etniczne i etnoreligijene jako przykład konfliktów kulturowych, Bałkany – aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Z kolei w ramach modułu bezpieczeństwo społeczne realizuje konwersatorium dotyczące problemów demograficznych Polski i Europy oraz zagrożeń związanych z bezrobociem i ubóstwem. W ramach programu studiów licencjackich i magisterskich International Relations - Global Studies dr Jagiełło-Szostak prowadzi zajęcia w języku angielskim Ethnic Problems and Conflicts i Balkans in International Relations.

 

Zakres tematyczny seminarium:

  1. Polityka etniczna, konflikty etniczne i etnoreligijne (obszar postradziecki, Europa Środkowo - Wschodnia i Bałkany);
  2. Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi.
  3. Bezpieczeństwo kulturowe i społeczne, społecznościowe, human security.
  4. Relacje human security i zarządzania kryzysowego.
  5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa obszaru bałkańskiego.
  6. USA, Rosja, Turcja, Chiny wobec państw Bałkańskich i Europy Środkowo – Wschodniej.
  7. Odbudowa pokoju w państwach (społeczeństwach) postkonfliktowych (m.in: rola organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz rola relacji bilateralnych w budowie pokoju zwłaszcza państw postjugosłowiańskich).