Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

avatar

Justyna Arendarska

 • Czwartek/Thursday, 13.00-14.00 (Teams)
 • Sobota/Saturday, 13.00-14.00 (Teams)


avatar

Galina Bogucka

 • semestr letni 2019/2020:
 • środa: 10.15-11.15
 • czwartek: 15.30 - 16.30
 • W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej: galina.bogucka@uwr.edu.pl lub Microsoft Teams.


avatar

Justyna Bokajło

 • Konsultacje w semestrze letnim 2020- Platforma MSTeams
 • bardzo proszę o korespondencję mailową na adres: justyna.bokajlo@gmail.com


avatar

Tomasz R. Dębowski

 • W okresie zawieszenia zajęć konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem Microsoft Teams, w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-13:15, a także w każdy wtorek w godzinach 15:20-16:20.
 • Uczestników seminarium magisterskiego zapraszam do kontaktu również w trybie, który określony został podczas zajęć.
 • Poczta elektroniczna jest odbierana od poniedziałku do piątku do godziny 16.


avatar

Artur Drzewicki

 • Semestr zimowy 2020/2021:
 • Konsultacje w oparciu o kontakt e-mail - poniedziałek - piątek
 • Konsultacje w oparciu o kontakt na platformie MTeams – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą e-maila


avatar

Renata Duda

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2010/2021:
 • Wtorek, godz. 12.30-14.00 (MS Teams)
 • Sobota, godz. 9.30-11.00 (MS Teams).
 • Konsultacje w soboty odbywają się w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych.


avatar

Łukasz Fijałkowski

 • Konsultacje w semestrze letnim/Office hours during summer semester 2019/2020:
 • Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 11.15-13.15 poprzez platformę Microsoft Teams oraz poprzez kontakt mailowy: lukasz.fijalkowski@uwr.edu.pl
 • Office hours on Microsoft Teams on Mondays, 11.15-13.15. E-mail contact: lukasz.fijalkowski@uwr.edu.pl


avatar

Katarzyna Gelles

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021: wtorki 11.30-13.30 on line MS Teams
 • Seminarzyści z absolutorium (zaległymi pracami licencjackimi/magisterskimi), którzy chcieliby przystąpić do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej (luty) lub letniej (czerwiec), powinni złożyć kompletną pracę licencjacką/magisterską odpowiednio do końca października lub do końca marca.


avatar

Helena Giebień

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:
 • pon. 11:30-13:00
 • sob. 14:50-15:50 (w trakcie zjazdów)
 • UWAGA: Konsultacje będą się odbywać za pośrednictwem MT lub email.


avatar

Mirosław Habowski

 • Konsultacje poniedziałki i wtorki, godz. 8.45-9.45, niedziele (zjazdy 1-8), godz. 8.00-9.00.
 • W okresie prowadzenia zajęć zdalnych konsultacje drogą mejlową oraz w zespołach Microsoft Teams.


avatar

Anna Jagiełło-Szostak

 • Urlop naukowy 2020/2021. Prosze o kontakt mailowy.
 • Sabbatical leave 2020/2021.Please contact by e-mail.


avatar

Jarosław Jarząbek

 • Konsultacje w semestrze letnim 2019/20 / office hours in the summer semester 2019/20: wtorek / Tuesday 13:00 - 14:00; czwartek / Thursday 10:30 - 11:30.
 • W okresie obowiązywania specjalnych przepisów związanych z epidemią koronawirusa konsultacje odbywać się będą w godzinach jak wyżej za pomocą narzędzi zdalnych: portalu Microsoft Teams oraz przez Skype (ID: jarekjarzabek)


avatar

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021/ Office hours in the Winter semester 2020/2021. Poniedziałek/Monday 12.00-14.00 via MSTeams.


avatar

Artur Kamiński

 • Konsultacje sem. zimowy 2020/2021:
 • wtorki, godz. 11.30-13.30;
 • niedziele zjazdowe (1-8): godz. 12.10-13.10
 • za pośrednictwem MSTeams, po wcześniejszym umówieniu się mailowo.


avatar

Krzysztof Kociubiński

 • W okresie zawieszenia zajęć konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem Microsoft Teams, w każdy wtorek w godzinach 9:30-11:30.
 • Uczestników seminarium magisterskiego zapraszam do kontaktu mailowego, który określony został podczas zajęć.
 • Poczta elektroniczna jest odbierana od poniedziałku do piątku.


avatar

Marcin Koczan

 • W okresie zawieszenie zajeć stacjonarnych z uwagi na COVID-19 proszę kontaktować się ze mną drogą mailową lub poprzez aplikacje Microsoft Teams.
 • Konsultacje w semestrze letnim, rok akademicki 2019/2020:
 • wtorek 9:30 – 10:30
 • Sobota (w terminach zjazdów) 14:40 – 15:40
 • Office hours (teacher/coordinator Global Studies)
 • Tuesdays 9.30-10.30


Ewa Koralewska

 • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych proszę o kontakt mailowy na adres ewa.koralewska@uwr.edu.pl
 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będą za pośrednictwem Microsoft Teams- terminy podam w drugim tygodniu zajęć.


avatar

Jarosław Kotas

 • Konsultacje on-line. Poczta elektroniczna w systemie USOS oraz komunikator messenger na FB. W wyjątkowych przypadkach i po uprzednim ustaleniu terminu, spotkanie na Zoomie.
 • Student Consultation via Internet - e-mail or messenger on FB. In exceptional cases and after the appointment, Zoom meeting.


avatar

Mariusz Kozerski

 • W roku akademickim 2019/2020 - urlop naukowy


avatar

Marek Kulczycki

 • Konsultacje przedmiotowe w sesji zimowej 2020/21 odbywają się w sposób zdalny. Proszę o kontakt mailowy lub spotkanie online (MS Teams):
 • - dla studentów studiów stacjonarnych: w poniedziałki - godz. 8.30 - 9.30 i w środy - godz. 11.30-12.30;
 • - dla studentów studiów niestacjonarnych: zjazdy 1-8, soboty - godz. 15.20-16.20 oraz zjazdy 9-10, niedziele - godz. 14.00-15.00
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji.


avatar

Renata Kunert-Milcarz

 • Szanowni Państwo,
 • konsultacje odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 8:45-9:45 na platformie MS Teams oraz poprzez kontakt mailowy: renata.kunert-milcarz@uwr.edu.pl.


avatar

Irena Kurasz

 • W semestrze zimowym 2020/2021:
 • wtorki g. 15.15 - 17.15 za pomocą aplikacji Microsoft Teams oraz drogą mailową.


avatar

Leszek Kwieciński

 • w semestrze zimowym 2020/2021:
 • proszę o kontakt mailowy


Tadeusz Lebioda

 • w semestrze zimowym 2019/2020
 • środa 10.30 - 11.30, czwartek 8.45 - 9.45, sobota w terminie zjazdów 11.15 - 12.15


avatar

Larysa Leszczenko

 • Semestr zimowy 2020/21:
 • poniedziałki - 10.00-11.00 (MS Teams)
 • czwartki - 10.00-11.00 (MS Teams)
 • soboty (w czasie zjazdów) - 11.30-13.00 (MS Teams)


avatar

Bartłomiej Łódzki

 • Konsultacje w semestrze zimowym (office hours in winter semester):
 • Poniedziałek (Monday) by MS Teams: 08.45-09.45
 • Wtorek (Tuesday) by MS Teams: 11.30-12.30


avatar

Piotr Krzysztof Marszałek

 • Semestr zimowy 2020/2021
 • środa 11.30 - 13.00
 • Ze względu na zarządzenia władz Uczelni, spowodowane okolicznościami pandemii koronawirusa, konsultacje ze studentami odbywają się w sposób zdalny. Proszę w tym celu kontaktować się ze mną używając mojego adresu mailowego lub właściwe narzędzia na platformie e-learingowej Uniwersytetu.


avatar

Patrycja Matusz

 • czwartki 8.00-9.00


avatar

Bartosz Michalski

 • rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy (academic year 2020/2021, winter semester)
 • w październiku 2020 (in October 2020):
 • poniedziałek/Monday, godz. 10.15-11.15 (MS Teams)
 • wtorek/Tuesday, godz. 12.00-13.00 (MS Teams)
 • Uprzejmie proszę o uprzednie, najlepiej jeden dzień wcześniej, zgłaszanie swojej obecności na konsultacjach e-mailem. Please notify in advance, at least one day before, in case you would like to contact me during office hours.


avatar

Przemysław Mikiewicz

 • Do odwołania wszelkie konsultacje odbywają się drogą elektroniczną.


avatar

Maciej Mróz

 • Semestr zimowy 2020/21:
 • online w poniedziałki od 11.00 do 12.30
 • online w soboty podczas zjazdów od 9.30 do 11.00


avatar

Marek Musioł

 • Semestr zimowy 2020/2021:
 • Konsultacje są prowadzone zdalnie za pomocą poczty elektronicznej: marek.musiol@uwr.edu.pl
 • Istnieje także możliwość połączenia oraz komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 • KONSULTACJE: tryb online MS TEAMS:
 • - poniedziałek: 13.00-15.00
 • - niedziela, do 6 zjazdu: 17.00-18.00, od 6 zjazdu: 15.30-16.30


avatar

Michał Nowicki

 • Od dnia 06.07.2020 do 24.08.2020 przebywam na urlopie. Wszystkie sprawy, szczególnie te związane z praktykami proszę zgłaszać po 24.08.


avatar

Beata Ociepka

 • Konsultacje odbywają się na MS Teams, w poniedziałki, 15.45-17.45: proszę się zgłaszać majlem.


avatar

Karolina Olszewska

 • Konsultacje via Ms Teams. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


avatar

Monika Paradowska

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020-2021 / Consultations in the winter semester 2020-2021
 • Konsultacje mailowe: w trybie ciągłym / E-mail consultations: continuous.
 • Konsultacje poprzez Teams – informacja na stronie każdego kursu e-learning osobno / Teams-consultations: information available in each e-learning course.
 • Po uprzednim kontakcie mailowym możliwe konsultacje w inne dni / After previous e-mail contact there are consultations possible on other days


avatar

Bogdan Piątkowski

 • semestr letni 2018/2019: poniedziałek, 13-13:45; 17-18:15


avatar

Michał Piekarski

 • Urlop naukowy w roku akademickim 2020/21. W sprawach pilnych, proszę o kontakt przez e-mail.


avatar

Magdalena Ratajczak

 • Konsultacje w semestrze zimowym (office hours in winter semester), p. (room) 348:
 • Poniedziałek (Monday), 12.30-13.30
 • Wtorek (Tuesday) by Teams, 16.00-17.00


avatar

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

 • Konsultacje środa 8.30-11.00 odbywają się w Dziekanacie pok. 30.
 • Kontakt możliwy również przez MS Teams na grupach zajęciowych.


Beata Rzeszotnik

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21:
 • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych kontakt drogą mailową.
 • Zajęcia nowych grup:
 • Grupa łączona I SM + I BN - wtorek 11.30-14.00
 • Grupa łączona I SM SUM + I BM - środa 8.00-9.30 (spotkanie organizacyjne dla obu kierunków razem)


avatar

Adam Sokołowski

 • Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: wtorek godz. 11:30-13:30 - od dnia 11.03.2020 r. kontakt poprzez pocztę e-mail lub aplikację Microsoft Teams


avatar

Elżbieta Stadtmüller

 • W semestrze zimowym 2020/21 ze względu na nauczanie on-line, konsultacje też mają taki charakter.
 • Kontakt mailowy możliwy w każdym terminie i po uzgodnieniu via e-mail także spotkanie lub czat na Teams.


avatar

Ludmiła Święcicka

 • konsultacje w semestrze letnim:
 • kontakt mailowy
 • kontakt telefoniczny 793466286
 • kontakt przez WhatsApp
 • kontakt online przez skype: ludmila.swiecicka@uwr.edu.pl czwartek 9.30-11.00


avatar

Adrian Szumski

 • Konsultacje w sem. zimowym 2020/2021:
 • Poniedziałek, 8:30-9:30 (na platformie Teams)
 • Środa, 10:15-11:15 (na platformie Teams)
 • Sobota (podczas zjazdów st. niestacjonarnych), 10:00-11:00 (równolegle w pok. 344 oraz na platformie Teams)


avatar

Marcin Szydzisz

 • Środa 9-10.15, 16.30-17.15
 • w trakcie kiedy zajęcia odbywają się przez internet można się ze mną kontaktować pisząc na maila: marcin.szydzisz@uwr.edu.pl


avatar

Tomasz Szyszlak

 • via e-mail


avatar

Elżbieta Szyszlak

 • W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy.


avatar

Grzegorz Tokarz

 • w semestrze letnim:
 • Poniedziałek 10.00-12.00


Joanna Trajman

 • W semestrze zimowym 2020/2021 konsultacje będą odbywały się online poprzez platformę MS Teams w:
 • poniedziałki w godz. 17.00-18.00
 • środy w godz. 10.00-11.00.


avatar

Anna Umińska-Woroniecka

 • Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:
 • wtorki od 12.30-14.00 na platformie Teams


avatar

Zdzisław Julian Winnicki

 • konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
 • środa 13.00 – 14.00
 • Konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy: kop200@wp.pl


Marek Wróblewski

 • Aktualnie konsultacje odbywają się poprze e-mail (marek.wroblewski@uni.wroc.pl) oraz Skype (ID:wroblewin33)


Beata Żabska

 • wtorek 10.00 - 11.00
 • czwartek 12.15 - 13.15


Beata Żabska

 • w semestrze zimowym 2020/2021 w formie zdalnej.
 • W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na adres e-mail lub na messengera na fb "Beata Zabska".