Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

avatar

Justyna Arendarska

 • Semestr zimowy:
 • poniedziałek, 17-18.00
 • czwartek, 17.00-18.00
 • sobota (dla studentów niestacjonarnych podczas zjazdów) 16.30-17.30


avatar

Galina Bogucka

 • semestr zimowy 2019/2020:
 • wtorek: 16.00-17.00
 • czwartek: 14.30 - 15.30


avatar

Justyna Bokajło

 • Konsultacje, semestr zimowy 2017/2018, poniedziałek/ Monday 13: 40 - 15:30, pok. 321
 • bardzo proszę o korespondencję mailową na adres: justyna.bokajlo@gmail.com


avatar

Tomasz R. Dębowski

 • Semestr zimowy 2019/2020
 • Studia stacjonarne: poniedziałek (17:05-18:05), wtorek (15:30-16:30).
 • Studia niestacjonarne: sobota podczas zjazdu (13:00-14:00).


avatar

Artur Drzewicki

 • Semestr zimowy 2019/2020:
 • wtorek - godz. 9.30.-11.30.
 • sobota (w terminie zjazdów BN) - godz. 14.40.-15.40.


avatar

Renata Duda

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
 • Czwartek, godz. 17.15-19.15


avatar

Łukasz Fijałkowski

 • Konsultacje w semestrze zimowym/Office hours during winter semester 2019/2020:
 • wtorek/Tuesday, 13.00-14.00


avatar

Katarzyna Gelles

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020: środy godz. 11.00-13.00.
 • Seminarzyści z absolutorium (zaległymi pracami magisterskinmi), którzy chcieliby przystąpić do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej (luty) lub letniej (czerwiec), powinni złożyć kompletną pracę magisterską odpowiednio do końca października lub do końca marca.


avatar

Helena Giebień

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
 • wt. 10:15-11:15
 • ndz. 12:10-13:10 (dla niestacjonarnych w trakcie zjazdów)
 • przed przyjściem na konsultacje proszę o kontakt mailowy


avatar

Mirosław Habowski

 • Konsultacje poniedziałki i wtorki, godz. 8.45-9.45, niedziele (zjazdy 1-8), godz. 8.00-9.00.


avatar

Anna Jagiełło-Szostak

 • Poniedziałek i Środa // Monday and Wednesday : 9.30-10.30
 • Konsultacje podczas zjazdów BN w dniach: 20.10, 24.11, 8.12, 12.01 w godzinach 12:10 - 13:10
 • UWAGA!ATTENTION!
 • W dniu 27.01.2020 konsultacje zostają odwołane.
 • Dodatkowe konsultacje odbędą się 28.01.2020 o godz. 13.15 - 14:15 w sali 15.
 • Office hours on 27.01.2020 are cancelled. Additional one are held on 28.01.2020 at 13:15-14.15.


avatar

Jarosław Jarząbek

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20 / office hours in the winter semester 2019/20: poniedziałek/Monday, 11:30-12:30; środa/Wednesday 12:00-13:00.


avatar

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020/ Office hours in the Winter semester 2019/2020
 • wtorek (Tuesday) 14.30-15.30, czwartek (Thursday) 8.30-9.30
 • p. 133.


avatar

Artur Kamiński

 • Konsultacje sem. zimowy 2019/2020
 • poniedziałek godz. 8.45-9.45; wtorek godz. 12.45 – 13.45
 • niedziela godz. 12.00 – 13.00 (w terminach zjazdów 1-8).
 • Egzaminy w sesji zimowej 2019/2020:
 • Stosunki Polski z państwami sąsiednimi DE;
 • Polska polityka zagraniczna BN (egzamin zaległy za zgodą PT. Dziekana);
 • odbędą się 7.02.2020 (piątek), godz. 10.00, p. 323 ISM.
 • egzaminy poprawkowe:
 • odbędą się 24.02.2020 (poniedziałek), godz. 10.00, p. 323 ISM.


avatar

Krzysztof Kociubiński

 • Konsultacje w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020:
 • - wtorek, godz. 8.50 - 9.50, pokój 209
 • - sobota w terminach zjazdów (tylko dla studentów niestacjonarnych) w godz. 10.20-11.20, pokój 317


avatar

Marcin Koczan

 • Konsultacje w semestrze zimowym, rok akademicki 2019/2020:
 • czwartek 12:00 – 14:00
 • Sobota (w terminach zjazdów) 13:30 – 14:30
 • Office hours (teacher/coordinator Global Studies)
 • Thursday 12-14


Ewa Koralewska

 • Semestr zimowy 2019/2020:
 • Urlop


avatar

Jarosław Kotas

 • środa, 16.00 - 18.00
 • niedziela w terminie zjazdów, 14.50 - 15.50


avatar

Mariusz Kozerski

 • W roku akademickim 2019/2020 - urlop naukowy


avatar

Marek Kulczycki

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
 • pok. 133
 • studia stacjonarne: poniedziałek - godz. 8.30-9.30
 • czwartek - godz.11.30-12.30
 • studia niestacjonarne: zjazdy 1-8, sobota - godz. 13.45- 14.45
 • zjazdy 9-10, niedziela - godz. 9.00 - 10.00
 • Proszę o zgłaszanie swojej obecności e-mailem na konsultacjach zaplanowanych w semestrze zimowym. Istnieje możliwość konsultacji w innym terminie, ale również po uprzednim kontakcie mailowym.


avatar

Renata Kunert-Milcarz

 • Uwaga: zmiana godzin konsultacji od dn. 10.12.2019r.
 • Semestr zimowy: wtorek, godz. 8:45-9:45 oraz 13:00-14:00.
 • Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu zgłoszenia obecności na konsultacjach.


avatar

Irena Kurasz

 • W semestrze zimowym 2019/2020:
 • wtorki g. 15.15 - 17.15
 • Przed konsultacjami proszę o kontakt mailowy.


avatar

Leszek Kwieciński

 • w semestrze zimowym 2019/2020:
 • poniedziałki - g. 13.30 - 14.30
 • soboty (podczas zjazdów 1-4) - g. 16.05-17.05


Tadeusz Lebioda

 • w semestrze zimowym 2019/2020
 • środa 10.30 - 11.30, czwartek 8.45 - 9.45, sobota w terminie zjazdów 11.15 - 12.15


avatar

Larysa Leszczenko

 • Semestr zimowy 2019/20
 • poniedziałek: 11.00-12.00
 • środa: 12.00-13.00
 • soboty (w czasie zjazdów): 12.00-13.00


avatar

Małgorzata Łakota-Micker

 • Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
 • Instytut Studiów Międzynarodowych, gab. 330
 • poniedziałek, godz. 8.30 - 9.50


avatar

Bartłomiej Łódzki

 • Z powodu prac w Radzie Dyscypliny Naukowej 10.12 konsultacje zostają skrócone: 11.00-11.30.
 • Semestr zimowy 2019/2019
 • wtorki: godz. 09.45-11.15
 • niedziele: zjazdy 1-8 godz. 14.00-15.00; zjazdy 9-10 godz. 10.00-11.00


avatar

Piotr Krzysztof Marszałek

 • semestr zimowy 2018/2019
 • środa 09.00 - 11.00
 • Proszę o wcześniejsze powiadomienie drogą mailową o zamiarze pojawienia się na konsultacjach


avatar

Patrycja Matusz

 • czwartki 8.00-9.00


avatar

Bartosz Michalski

 • urlop naukowy w roku akademickim 2019/2020
 • sabbatical leave in the academic year 2019/2020
 • Uprzejmie proszę o uprzednie zgłaszanie swojej obecności na konsultacjach e-mailem (please notify in advance in case you would like to contact me during office hours)


avatar

Przemysław Mikiewicz

 • środa, godz. 9.00-11.00


avatar

Maciej Mróz

 • semestr letni 2018/2019 czwartek 7.30-9.30
 • sobota podczas zjazdów 13.00.-14.00


avatar

Marek Musioł

 • Semestr zimowy 2019/2020:
 • Poniedziałek 13.00-13.45
 • Czwartek 14.45-16.00
 • Niedziela 12.45-13.45 (Studia niestacjonarne)


avatar

Michał Nowicki

 • Poniedziałek 13:00 do 13:45
 • Wtorek 11:00 do 11:30
 • Środa 16:15 do 17:00
 • 29.10 i 30.10 konsultacje i zajęcia odwołane


avatar

Beata Ociepka

 • W semestrze zimowym 2019/2020:
 • poniedziałek, 15.30-17.30;
 • dla studentów niestacjonarnych, sobota, 19 X; 16 XI; 11 I; 1 II: 10.15 - 11.15
 • sobota, 7 XII: 13.00-14.00


avatar

Karolina Olszewska

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020
 • Poniedziałki 15:15 - 16:00
 • Środy: 16:00-16:45


avatar

Monika Paradowska

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019-2020 / Consultations in the winter semester 2019-2020
 • Studia stacjonarne:
 • Wtorki / Tuesdays, godz. 9.50-11.20
 • Po uprzednim kontakcie mailowym możliwe konsultacje w inne dni / After previous e-mail contact there are consultations possible on other days


avatar

Bogdan Piątkowski

 • semestr letni 2018/2019: poniedziałek, 13-13:45; 17-18:15


avatar

Michał Piekarski

 • Środa 13.00 - 15.00 (13-15 tydzień zajęć)
 • Sobota 15.00 - 17.00 (tylko zjazdy 9-10)
 • proszę o wcześniejsze zgłaszanie obecności na konsultacjach przez e-mail


avatar

Andrzej Polus

 • wtorek 8.45-9.45


avatar

Magdalena Ratajczak

 • Konsultacje (office hours, p. (room) 348:
 • Poniedziałek (Monday)- 8.30 - 9.30, Środa (Wednsday)-11.30-12.30
 • Sobota (Saturday), 5.10, 19.10, 26.10, 14.12, 11.01, 1.02., 12.00-13.00
 • Konsultacje w dniu 7 i 8 stycznia 2020 roku zostają odwołane.


avatar

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

 • Semestr zimowy 2019/20
 • poniedziałki 8.00-9.30
 • niedziela w terminach zjazdów – proszę umawiać się mailowo
 • marta.ryniejska-kieldanowicz@uwr.edu.pl


Beata Rzeszotnik

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20:
 • środa 16.20-17.20
 • czwartek 12.45-13.45


avatar

Adam Sokołowski

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020: wtorek godz. 15:00-17:00; sobota godz. 13:00-14:00 (w terminach zjazdów 1-8)


avatar

Elżbieta Stadtmüller

 • Dyżury w semestrze zimowym 2019/20:
 • poniedziałki: 7,14,21,28 - godz. 9.30-11.30; od listopada: wtorki, 8-9.45
 • Soboty zjazdowe: 12.00-13.00
 • Kontakt mailowy możliwy w każdym terminie./I am available by the emails all time


avatar

Ludmiła Święcicka

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
 • Wtorek 16.15-17.15


avatar

Adrian Szumski

 • Konsultacje w sem. zimowym 2019/2020:
 • Poniedziałek, 15:30-16:30
 • Środa, 12:00-13:00
 • Sobota (podczas zjazdów st. niestacjonarnych), 10:00-11:00
 • Podczas zjazdów 9 i 10 konsultacje będą odbywały się w soboty, w godz. 8:30-9:30


avatar

Marcin Szydzisz

 • Poniedziałek (Monday) 13-13.45
 • Wtorek (Tuesday) 14.15-15.30


avatar

Tomasz Szyszlak

 • wtorki (X-XI), godz. 8,45-9,45
 • wtorki (XII-I), godz. 15,15-16,15
 • niedziele (6 X, 17 XI, 8 XII, 12 I), godz. 9,20-10,20


avatar

Elżbieta Szyszlak

 • Konsultacje w semestrze zimowym
 • poniedziałek, godz. 8.40 - 9.40


avatar

Grzegorz Tokarz

 • w semestrze letnim:
 • Poniedziałek 10.00-12.00


Joanna Trajman

 • W roku akademickim 2019/2020 urlop naukowy


avatar

Anna Umińska-Woroniecka

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
 • poniedziałek 13.00 - 13.45
 • poniedziałek 15.15 - 16.15


avatar

Zdzisław Julian Winnicki

 • konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
 • środa 13.00 – 14.00


Marek Wróblewski

 • Poniedziałek, godz. 15.00-16.30
 • Sobota, godz. 11.00-12.00 (w terminach studiów niestacjonarnych)


Beata Żabska

 • wtorek 10.00 - 11.00
 • czwartek 12.15 - 13.15


Beata Żabska

 • wtorek: 10.00 - 11.00
 • czwartek: 12.15 - 13.15