Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki


avatar

Justyna Arendarska

 • Czwartek/Thursday, 13.00-14.00 (Teams)
 • Sobota/Saturday, 13.00-14.00 (Teams)


avatar

Galina Bogucka

 • sesja egzaminacyjna 2020/2021:
 • wtorek: 9.45 -11.00
 • wtorek: 15.30. - 16.15
 • Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz poczty elektronicznej: galina.bogucka@uwr.edu.pl


avatar

Justyna Bokajło

 • Urlop naukowy: marzec - wrzesień 2021
 • Pozostaję jednak w stałym kontakcie pod adresem mailowym:
 • justyna.bokajlo@uwr.edu.pl lub
 • justyna.bokajlo@gmail.com
 • Kontakt możliwy jest również po wcześniejszym umówieniu na Platformie MSTeams


avatar

Tomasz R. Dębowski

 • Konsultacje w okresie sesji egzaminacyjnej (19.06.2021-04.07.2021):
 • Poniedziałek: 8:00-9:30


avatar

Artur Drzewicki

 • Semestr letni 2020/2021:
 • Wtorek: godz. 9.30.-11.30.
 • Konsultacje w oparciu o kontakt e-mail lub konsultacje w oparciu o kontakt na platformie MTeams – po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu za pomocą e-maila


avatar

Renata Duda

 • Konsultacje w semestrze letnim/ Office hours in the Summer semester
 • Środa, 9.30-11.30 via MS Teams/Wednesday, 9.30-11.30 AM via MS Teams.


avatar

Łukasz Fijałkowski

 • Konsultacje w sesji w semestrze letnim/Office hours during the exams in summer semester 2020/2021:
 • czwartek, 1.07.2021, godz.10.00-11.00 poprzez platformę Microsoft Teams oraz poprzez kontakt mailowy: lukasz.fijalkowski@uwr.edu.pl


avatar

Katarzyna Gelles

 • W trakcie letniej przerwy semestralnej 2021 proszę o kontakt mailowy lub on line (MS Teams).
 • Seminarzyści z absolutorium (zaległymi pracami licencjackimi/magisterskimi), którzy chcieliby przystąpić do egzaminu dyplomowego w sesji zimowej (luty) lub letniej (czerwiec), powinni złożyć kompletną pracę licencjacką/magisterską odpowiednio do końca października lub do końca marca.


avatar

Helena Giebień

 • Konsultacje w sesji l. 2020/2021:
 • 23.06 godz. 17:00-19:00
 • 28.06 godz. 17:00-19:00
 • 05.07 godz. 17:00-19:00
 • UWAGA: Konsultacje będą się odbywać za pośrednictwem MT lub email. Przed przyjściem na konsultacje proszę o kontakt mailowy


avatar

Mirosław Habowski

 • Konsultacje poniedziałki, godz. 18.45-19.45, wtorki, godz. 17.00-18.00, niedziele (zjazdy 1-8), godz. 9.00-10.00. Proszę zgłosić wolę przeprowadzenia konsultacji do momentu jej rozpoczęcia, tak bym z góry wiedział ile czasu mogę poświęcić dla każdej osoby.
 • W okresie prowadzenia zajęć zdalnych konsultacje za pośrednictwem Microsoft Teams (czat).


avatar

Anna Jagiełło-Szostak

 • Urlop naukowy 2020/2021. Prosze o kontakt mailowy.
 • Sabbatical leave 2020/2021.Please contact by e-mail.


avatar

Jarosław Jarząbek

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21 / office hours in the winter semester 2020/21: poniedziałeek / Monday 8:45-9:45; wtorek/Tuesday 8:45-9:45; sobota 13:50-14:50.
 • W okresie obowiązywania specjalnych przepisów związanych z epidemią koronawirusa konsultacje odbywać się będą w godzinach jak wyżej za pomocą narzędzi zdalnych (portalu Microsoft Teams)


avatar

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

 • Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021/ Office hours in the Summer semester 2020/2021. Poniedziałek/Monday 12.00-14.00 via MSTeams.


avatar

Artur Kamiński

 • Konsultacje sem. letni 2020/2021:
 • studenci dzienni: poniedziałki, godz.: 15.30-17.30
 • studenci zaoczni: niedziele zjazdowe (9-10): godz.: 13.35 - 14.35;
 • za pośrednictwem MSTeams, po wcześniejszym umówieniu się mailowo i potwierdzeniu terminu.


avatar

Krzysztof Kociubiński

 • W okresie zdalnych zajęć, konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams:
 • - dla studentów stacjonarnych w każdy wtorek w godzinach 13:30-15:30 oraz środę w godzinach 11.30 – 12.30.
 • - dla studentów studiów niestacjonarnych w każdy piątek w godzinach 9.00 – 10.00.
 • Uczestników seminarium magisterskiego zapraszam do kontaktu mailowego.
 • Poczta elektroniczna jest odbierana od poniedziałku do piątku


avatar

Marcin Koczan

 • W okresie zawieszenie zajeć stacjonarnych z uwagi na COVID-19 proszę kontaktować się ze mną drogą mailową lub poprzez aplikacje Microsoft Teams.
 • Godziny konsultacji:
 • poniedziałek 13.00 - 14.00
 • czwartek 8.30 - 9.30
 • Sobota(w terminach zjazdów) 8:30 – 9:30
 • Office hours (teacher/coordinator Global Studies)
 • Monday 13.00-14.00


Ewa Koralewska

 • Konsultacje w lipcu 2021:
 • 09.07(piątek),14.07(środa),21.07(środa), 27.07(wtorek) w godz. 11:00-12:00 na platformie MS TEAMS
 • Kontakt mailowy na adres ewa.koralewska@uwr.edu.pl


avatar

Jarosław Kotas

 • Konsultacje on-line. Poczta elektroniczna w systemie USOS oraz komunikator messenger na FB. W wyjątkowych przypadkach i po uprzednim ustaleniu terminu, spotkanie na Zoomie.
 • Student Consultation via Internet - e-mail or messenger on FB. In exceptional cases and after the appointment, Zoom meeting.


avatar

Mariusz Kozerski

 • Konsultacje w okresie sesji letniej:
 • 21 czerwca (poniedziałek) w godz. 11:00-12:00 za pośrednictwem MS Teams.
 • Informacja dotycząca praktyk studenckich: przyjmowanie dokumentów związanych z realizacją praktyk w okresie wakacyjnym oraz prowadzenie korespondencji mailowej sprawach praktyk - do 1 lipca.


avatar

Marek Kulczycki

 • Konsultacje przedmiotowe w semestrze letnim 2020/21 odbywają się w sposób zdalny(poprzez kontakt mailowy lub aplikację MS Teams):
 • - w poniedziałki: godz. 11.30-13.30;
 • - w soboty: zjazdy 1-8, godz. 8.30-9.30 oraz zjazdy 9-10, godz. 14.45-15.45.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji.


avatar

Renata Kunert-Milcarz

 • Szanowni Państwo, w semestrze letnim 2020/21 konsultacje prowadzone są poprzez platformę MS Teams lub w formie mailowej: renata.kunert-milcarz@uwr.edu.pl w poniedziałki w godz. 7:45-9:45 oraz soboty (podczas zjazdów), w godz. 11:10-12:10.


avatar

Irena Kurasz

 • W semestrze letnim 2020/2021:
 • poniedziałki g. 15.15 - 17.15;
 • niedziele: 28.02.2021; 28.03.2021; 25.04.2021; 16.05.2021
 • g. 15.10-16.10 za pomocą aplikacji Microsoft Teams.


avatar

Leszek Kwieciński

 • w semestrze zimowym 2020/2021:
 • wtorki, g. 13.10-15.10
 • soboty (podczas zjazdów), g. 13.00-14.00
 • proszę o wcześniejszy kontakt mailowy


Tadeusz Lebioda

 • w semestrze zimowym 2019/2020
 • środa 10.30 - 11.30, czwartek 8.45 - 9.45, sobota w terminie zjazdów 11.15 - 12.15


avatar

Larysa Leszczenko

 • Urlop wypoczynkowy: 16.07.2021-6.09.2021


avatar

Bartłomiej Łódzki

 • wtorki/Tuesdays: 09:45-10.45 (Teams)
 • czwartki/Thursdays: 10:45-11/45 (Teams)
 • dodatkowe dyżury: 01.07 i 02.07 godz. 11.00-12.00 (Teams)


avatar

Piotr Krzysztof Marszałek

 • Semestr zimowy 2020/2021
 • środa 11.30 - 13.00
 • Ze względu na zarządzenia władz Uczelni, spowodowane okolicznościami pandemii koronawirusa, konsultacje ze studentami odbywają się w sposób zdalny. Proszę w tym celu kontaktować się ze mną używając mojego adresu mailowego lub właściwe narzędzia na platformie e-learingowej Uniwersytetu.


avatar

Patrycja Matusz

 • czwartki 8.00-9.00


avatar

Bartosz Michalski

 • rok akademicki 2020/2021, semestr letni (academic year 2020/2021, summer semester)
 • poniedziałek/Monday, godz. 11.30-13.30 (MS Teams)
 • Uprzejmie proszę o uprzednie, najlepiej jeden dzień wcześniej, zgłaszanie swojej obecności na konsultacjach e-mailem. Please notify in advance, at least one day before, in case you would like to contact me during office hours.


avatar

Przemysław Mikiewicz

 • Do odwołania wszelkie konsultacje odbywają się drogą elektroniczną w czwartki w godzinach 10-12. Proszę uprzedzać mnie wcześniej drogą elektroniczną o potrzebie skorzystania z konsultacji.


avatar

Maciej Mróz

 • Semestr zimowy 2020/21:
 • online w poniedziałki od 11.00 do 12.30
 • online w soboty podczas zjazdów od 9.30 do 11.00


avatar

Marek Musioł

 • Semestr letni 2020/2021:
 • Konsultacje są prowadzone zdalnie za pomocą poczty elektronicznej: marek.musiol@uwr.edu.pl
 • Istnieje także możliwość połączenia oraz komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 • KONSULTACJE: tryb online MS TEAMS:
 • Wtorek 10.15 – 11.30 i 13.00 – 13.45


avatar

Michał Nowicki

 • (Informacja dla studentów: wiadomości e-mail mogą Państwo zaczynać od zwykłego "Dzień dobry" ewentualnie "Panie Doktorze". Wszelkie formy zaczynające się od "szanowny" są zbędne)
 • W trakcie wakacji proszę o kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje. Urlop zaczynam w drugiej połowie sierpnia i kończę z końcem września. W tym czasie nie odpisuje na wiadomości.


avatar

Beata Ociepka

 • Konsultacje odbywają się na MS Teams, w poniedziałki, 15.30-17.30: proszę się zgłaszać przez chat w MS Teams.


avatar

Karolina Olszewska

 • Konsultacje via Ms Teams. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


avatar

Monika Paradowska

 • Konsultacje w semestrze letnim 2020-2021 / Consultations in the summer semester 2020-2021
 • Konsultacje mailowe: w trybie ciągłym / E-mail consultations: continuous.
 • Konsultacje poprzez Teams – informacja na stronie każdego kursu e-learning osobno / Teams-consultations: information available in each e-learning course.
 • Po uprzednim kontakcie mailowym możliwe konsultacje w inne dni / After previous e-mail contact there are consultations possible on other days


avatar

Michał Piekarski

 • Urlop naukowy w roku akademickim 2020/21. W sprawach pilnych, proszę o kontakt przez e-mail.


avatar

Andrzej Polus

 • wtorek 7.45-9.45
 • via MS TEAMS


avatar

Magdalena Ratajczak

 • Konsultacje w semestrze letnim (office hours in summer semester):
 • Wtorek (Tuesday) 17.00-19.00, MS Teams, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy lub przez chat MS Teams.


avatar

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

 • Konsultacje w sesji egzaminacyjnej letniej:
 • środa 8.30-11.00 odbywają się w Dziekanacie pok. 30, po uprzednim umówieniu się.
 • Kontakt możliwy również przez MS Teams.


Beata Rzeszotnik

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21:
 • W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych kontakt drogą mailową.
 • Zajęcia nowych grup:
 • Grupa łączona I SM + I BN - wtorek 11.30-14.00
 • Grupa łączona I SM SUM + I BM - środa 8.00-9.30 (spotkanie organizacyjne dla obu kierunków razem)


avatar

Adam Sokołowski

 • Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021: środa godz. 9:00-11:00, sobota godz. 9:00-10:00 (w terminach zjazdów) - kontakt online poprzez aplikację Microsoft Teams lub e-mail


avatar

Elżbieta Stadtmüller

 • W sesji zimowej 2020/21 konsultacje na Teams. Wskazane: poniedziałki 8.00-10.00
 • W semestrze letnim: poniedziałki 9.30-11.30
 • Ale kontakt mailowy możliwy tez w innym terminie a po uzgodnieniu także spotkanie lub czat na Teams.


avatar

Ludmiła Święcicka

 • konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:
 • środa 16.30-18.30 za pośrednictwem Microsoft Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu


avatar

Adrian Szumski

 • Urlop wypoczynkowy do 31.08.2021 r.


avatar

Marcin Szydzisz

 • Konsultacje (w sesji letnie) 2020/2021
 • 25 VI, 30 lipca 8-9
 • konsultacje będą się odbywały za pomocą skype: (marcinsz.1111)


avatar

Tomasz Szyszlak

 • via e-mail


avatar

Elżbieta Szyszlak

 • W okresie zawieszenia zajęć konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy oraz za pomocą platformy MT
 • w kwietniu 2021
 • - wtorek, godz. 16.30 - 17.30
 • - środa, godz. 15.30 - 16.30
 • Proszę o wcześniejszą wiadomość od osób zainteresowanych konsultacjami


avatar

Grzegorz Tokarz

 • w semestrze letnim:
 • Poniedziałek 10.00-12.00


Joanna Trajman

 • Szanowni Państwo, konsultacje dotyczące praktyk studenckich odbędą się online w następujących terminach:
 • 23 czerwca w godz. 11.00-12.00
 • 29 czerwca w godz. 9.00-10.00
 • 2 września w godz. 9.00-10.00
 • 10 września w godz. 9.00-10.00
 • W celu omówienia warunków zaliczenia praktyki proszę skontaktować się ze mną indywidualnie w podanych powyżej terminach poprzez platformę MS Teams (czat lub wideorozmowa).
 • Osoby chcące zrealizować praktykę w okresie wakacyjnym powinny złożyć wszystkie dokumenty najpóźniej do 4 lipca 2021 r.


avatar

Anna Umińska-Woroniecka

 • Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:
 • wtorki 8.45-945
 • Thursdays 4.00 pm to 5.00 pm


avatar

Zdzisław Julian Winnicki

 • konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
 • środa 13.00 – 14.00
 • Konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy: kop200@wp.pl


Marek Wróblewski

 • Aktualnie konsultacje odbywają się poprze e-mail (marek.wroblewski@uni.wroc.pl) oraz Skype (ID:wroblewin33)


Beata Żabska

 • w sesji egzaminacyjnej konsultacje, zaległe zaliczenia i egzamin poprawkowy: 24.06 w godz. 9.30 - 10.30 zdalnie na messengerze "Beata Zabska".